رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار بیانیه یک جمله‌ای با امضای ۱۳۹ سینماگر و هنرمند: من به جشنواره فجر نمیروم⁩

انتشار بیانیه یک جمله‌ای با امضای ۱۳۹ سینماگر و هنرمند: من به جشنواره فجر نمیروم⁩ ‏ علی مصفا، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، تهمینه میلانی، حمید فرخ‌نژاد، محمدعلی سجادی، فرهاد مهران‌فر، فریدون شهبازیان، مرضیه وفامهر و مصطفی آل‌احمد از جمله امضاکنندگان هستند.

انتشار بیانیه یک جمله‌ای با امضای ۱۳۹ سینماگر و هنرمند: من به جشنواره فجر نمیروم⁩

علی مصفا، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، تهمینه میلانی، حمید فرخ‌نژاد، محمدعلی سجادی، فرهاد مهران‌فر، فریدون شهبازیان، مرضیه وفامهر و مصطفی آل‌احمد از جمله امضاکنندگان هستند.