رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهم بیماران از هزینه بیمارستان‌های دولتی حداکثر ۱۰ درصد است

سهم بیماران از هزینه بیمارستان‌های دولتی حداکثر ۱۰ درصد است معاون درمان وزیر بهداشت: ۹۰ درصد هزینه‌های بیماران در بیمارستان‌های دولتی را بیمه‌ها و وزارت بهداشت می‌پردازند و سقف پرداختی بیماران حداکثر ۱۰ درصد و بیماران ارجاعی از بیمارستاتهای دیگر پنج درصد است. / ایرنا

سهم بیماران از هزینه بیمارستان‌های دولتی حداکثر ۱۰ درصد است

معاون درمان وزیر بهداشت:

۹۰ درصد هزینه‌های بیماران در بیمارستان‌های دولتی را بیمه‌ها و وزارت بهداشت می‌پردازند و سقف پرداختی بیماران حداکثر ۱۰ درصد و بیماران ارجاعی از بیمارستاتهای دیگر پنج درصد است. / ایرنا