رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«خروج» از فجر؛غیبت عجیب ابراهیم حاتمی‌کیا درجمع نامزدهای جشنواره فجر

«خروج» از فجر؛غیبت عجیب ابراهیم حاتمی‌کیا درجمع نامزدهای جشنواره فجر غیبت ابراهیم حاتمی‌کیا در جمع نامزدهای هر سه رشته اصلی بهترین فیلم،فیلمنامه و کارگردان را می‌توان بزرگ‌ترین شگفتی داوری جشنواره فجر دانست. فیلمی که محصول اصلی و استراتژیک سازمان اوج در جشنواره امسال و به روایت سازندگانش فیلم اعتراضی امسال بود «خروج»فیلمی که به شدت […]

«خروج» از فجر؛غیبت عجیب ابراهیم حاتمی‌کیا درجمع نامزدهای جشنواره فجر

غیبت ابراهیم حاتمی‌کیا در جمع نامزدهای هر سه رشته اصلی بهترین فیلم،فیلمنامه و کارگردان را می‌توان بزرگ‌ترین شگفتی داوری جشنواره فجر دانست. فیلمی که محصول اصلی و استراتژیک سازمان اوج در جشنواره امسال و به روایت سازندگانش فیلم اعتراضی امسال بود

«خروج»فیلمی که به شدت دولت فعلی را نقد کرده و اولین حاشیه‌اش باخروج آن از آرای مردمی اتفاق افتاد وحاتمی کیا آن را یک مهندسی پیچیده برای حذف فیلمش دانست بااین وجود صحبت‌های وزیر ارشاد مبنی بر اینکه توصیه‌ای برای حذف این فیلم نشده باعث شد برخی رسانه‌ها صحبت‌های حاتمی‌کیا راتکرار اعتراض‌های مداوم او بدانند

اینبار نامزد نشدن«خروج»در هیچکدام رشته‌های اصلی می‌تواند جنجال بزرگ جشنواره امسال باشد. اینکه بدون توجه به ایدئولوژی و نگاه فیلم آیا واقعا حتی کارگردانی حاتمی‌کیا در حد نامزدی نبوده سوالی است که از هیات داوران امسال پرسیده خواهد شد اتفاق مهم‌تر اما صراحت جشنواره فجر در برخورد با حاتمی‌کیاست اینکه نتیجه این صراحت به سود یا ضرر مدیران فعلی می‌شود در آینده مشخص خواهد شد