رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهم ۸ درصدی مالیات از GDP/ فاصله‌ای معنادار با کشورهای دیگر داریم

سهم ۸ درصدی مالیات از GDP/ فاصله‌ای معنادار با کشورهای دیگر داریم رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در ایران سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است، در حالی که این عدد در کشورهای در حال توسعه به ۱۴ تا ۱۵ درصد می رسد.

سهم ۸ درصدی مالیات از GDP/ فاصله‌ای معنادار با کشورهای دیگر داریم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در ایران سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است، در حالی که این عدد در کشورهای در حال توسعه به ۱۴ تا ۱۵ درصد می رسد.