رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۵ هزار نفر از مبتلایان کرونا در چین درمان شدند

بیش از ۵ هزار نفر از مبتلایان کرونا در چین درمان شدند کمیسیون بهداشت ملی چین روز پنجشنبه گزارش داد: شمار مبتلایان به ویروس کرونا که درمان و از بیمارستان مرخص شده اند به بیش از ۵ هزار نفر رسیده است./ ایرنا

بیش از ۵ هزار نفر از مبتلایان کرونا در چین درمان شدند

کمیسیون بهداشت ملی چین روز پنجشنبه گزارش داد: شمار مبتلایان به ویروس کرونا که درمان و از بیمارستان مرخص شده اند به بیش از ۵ هزار نفر رسیده است./ ایرنا