رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نپذیرفتن FATF ایران را مقابل نظام مالی بین المللی قرار می‌دهد

نپذیرفتن FATF ایران را مقابل نظام مالی بین المللی قرار می‌دهد معاون حقوقی رییس جمهوری: با توجه به تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا ، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب پذیر شود. در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک ، تقریبا تمامی روابط پولی […]

نپذیرفتن FATF ایران را مقابل نظام مالی بین المللی قرار می‌دهد

معاون حقوقی رییس جمهوری:

با توجه به تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا ، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب پذیر شود.

در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک ، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد. / ایرنا