رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: ۲ جمعه متوالی برای دور دوم انتخابات پیشنهاد دادیم

وزیر کشور: ۲ جمعه متوالی برای دور دوم انتخابات پیشنهاد دادیم رحمانی‌فضلی، وزیر کشور:در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، پس از سیزدهم فروردین سال ۹۹، دو جمعه متوالی در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.

وزیر کشور: ۲ جمعه متوالی برای دور دوم انتخابات پیشنهاد دادیم

رحمانی‌فضلی، وزیر کشور:در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، پس از سیزدهم فروردین سال ۹۹، دو جمعه متوالی در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.