رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییسی در زندان زنان

رییسی در زندان زنان رییس دستگاه قضا در بازدید از ندامتگاه شهرری (زنان) وقتی یکی از زنان زندانی محکوم مالی از ممانعت خانواده همسرش برای ملاقات او و فرزندانش سخن گفت، رییسی تاکید کرد که با صدور دستور قضایی شرایط ملاقات این مادر با فرزندانش میسر شود./میزان‌

رییسی در زندان زنان

رییس دستگاه قضا در بازدید از ندامتگاه شهرری (زنان) وقتی یکی از زنان زندانی محکوم مالی از ممانعت خانواده همسرش برای ملاقات او و فرزندانش سخن گفت، رییسی تاکید کرد که با صدور دستور قضایی شرایط ملاقات این مادر با فرزندانش میسر شود./میزان‌