رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عقلانی و منطقی نیست کسی که قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول ندارد وارد مجلس شود

عقلانی و منطقی نیست کسی که قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول ندارد وارد مجلس شود «رحیم‌پور ازغدی» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند مخالفان قانون اساسی و مبانی آن کشور در انتخابات شرکت کنند. در ایران هم عقلانی و منطقی نیست کسی که قانون اساسی و ولایت فقیه را […]

عقلانی و منطقی نیست کسی که قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول ندارد وارد مجلس شود

«رحیم‌پور ازغدی» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند مخالفان قانون اساسی و مبانی آن کشور در انتخابات شرکت کنند.

در ایران هم عقلانی و منطقی نیست کسی که قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول ندارد وارد مجلس شود.