رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گران شدن بازداشت به نفع کی و به ضرر کیست؟

گران شدن بازداشت به نفع کی و به ضرر کیست؟ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: طبق مصوبه امروز دولت، میزان جزای نقدی بدل‌از بازداشت، موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، از چهارصد هزار ریال به یک‌میلیون ریال در هر روز افزایش یافت. این مصوبه به نفع زندانی است زیرا اگر کسی به […]

گران شدن بازداشت به نفع کی و به ضرر کیست؟

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: طبق مصوبه امروز دولت، میزان جزای نقدی بدل‌از بازداشت، موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، از چهارصد هزار ریال به یک‌میلیون ریال در هر روز افزایش یافت.

این مصوبه به نفع زندانی است زیرا اگر کسی به جزای نقدی محکوم شده و نداشته باشد پرداخت کند به ازای هر ۴۰ هزار تومان یک روز بازداشت میشد حالا به ازای هر روز بازداشت ۱۰۰ هزار تومان از بدهی کم میشود و تعدیل به نفع زندانی است.

این مصوبه به ضرر محکومانی است که به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده اند. تا پیش ازین به ازای هرروز حبس ۴۰ هزار تومان باید میدادند اما پس از این باید ۱۰۰ هزار تومان بدهند.

با توجه به تاکید رییس قوه قضاییه بر صدور مجازاتهای جایگزین حبس، مصوبه اخیر دولت درآمد خزانه را افزایش خواهد داد.


جدیدترین خبرها