رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیران خارجه ایران و کویت درباره امنیت منطقه گفت وگو کردند

وزیران خارجه ایران و کویت درباره امنیت منطقه گفت وگو کردند وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کویت پیرامون امنیت منطقه و روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گفت وگو کردند. در دیدار وزیران خارجه ایران و کویت درخصوص تحولات یمن نیز رایزنی صورت گرفت./ ایرنا

وزیران خارجه ایران و کویت درباره امنیت منطقه گفت وگو کردند

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کویت پیرامون امنیت منطقه و روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گفت وگو کردند.

در دیدار وزیران خارجه ایران و کویت درخصوص تحولات یمن نیز رایزنی صورت گرفت./ ایرنا