رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین مجوز خبرنگاران وال استریت ژورنال آمریکا را باطل کرد

چین مجوز خبرنگاران وال استریت ژورنال آمریکا را باطل کرد وزارت خارجه چین اعلام کرد که کارت خبرنگاری سه خبرنگار نشریه وال استریت ژورنال را به دلیل انتشار گزارش های کذب و خلاف منافع ملی چین باطل کرده است./ ایرنا

چین مجوز خبرنگاران وال استریت ژورنال آمریکا را باطل کرد

وزارت خارجه چین اعلام کرد که کارت خبرنگاری سه خبرنگار نشریه وال استریت ژورنال را به دلیل انتشار گزارش های کذب و خلاف منافع ملی چین باطل کرده است./ ایرنا