رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زلزله ای به بزرگی ۵.۷ قطور استان آذربايجان غربي را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۵.۷ قطور استان آذربايجان غربي را لرزاند عمق زمین‌لرزه: ۶ کیلومتر ۱۱۵ کیلومتری ارومیه ۱۵۶ کیلومتری تبریز تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰۹:۲۲:۵۹

زلزله ای به بزرگی ۵.۷ قطور استان آذربايجان غربي را لرزاند

عمق زمین‌لرزه: ۶ کیلومتر
۱۱۵ کیلومتری ارومیه
۱۵۶ کیلومتری تبریز
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰۹:۲۲:۵۹


جدیدترین خبرها