رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت بهداشت برای بازگشایی مرزهای زمینی درحال رایزنی است

وزارت بهداشت برای بازگشایی مرزهای زمینی درحال رایزنی است وزیر راه و شهرسازی از مذاکره وزارت بهداشت با کشورهای همسایه برای بازگشایی مرزهای زمینی روی ناوگان باری ایران خبر داد. تا کنون با دو کشور همسایه مذاکرات آغاز شده است./ ایرنا

وزارت بهداشت برای بازگشایی مرزهای زمینی درحال رایزنی است

وزیر راه و شهرسازی از مذاکره وزارت بهداشت با کشورهای همسایه برای بازگشایی مرزهای زمینی روی ناوگان باری ایران خبر داد.

تا کنون با دو کشور همسایه مذاکرات آغاز شده است./ ایرنا