رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه‌های تجمعی مسجد جمکران تعطیل شد

برنامه‌های تجمعی مسجد جمکران تعطیل شد معاون خدمات زائرین مسجد جمکران: تمامی برنامه‌های تجمعی مسجد از قبیل کارگاه‌های آموزشی، قرآنی، موزه دین و دنیا، حلقه‌های معرفت و نمایشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیل شد./ ایرنا

برنامه‌های تجمعی مسجد جمکران تعطیل شد

معاون خدمات زائرین مسجد جمکران:

تمامی برنامه‌های تجمعی مسجد از قبیل کارگاه‌های آموزشی، قرآنی، موزه دین و دنیا، حلقه‌های معرفت و نمایشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیل شد./ ایرنا