رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا افراد و نهادهایی را در چند کشور به بهانه حمایت از ایران تحریم کرد

آمریکا افراد و نهادهایی را در چند کشور به بهانه حمایت از ایران تحریم کرد وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت این کشور ۱۳ فرد و نهاد در روسیه، چین، عراق و ترکیه را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحت تحریم قرار داده است./فارس

آمریکا افراد و نهادهایی را در چند کشور به بهانه حمایت از ایران تحریم کرد

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت این کشور ۱۳ فرد و نهاد در روسیه، چین، عراق و ترکیه را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحت تحریم قرار داده است./فارس