رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا چه مشاغلی را بیشتر تهدید می‌کند؟

کرونا چه مشاغلی را بیشتر تهدید می‌کند؟ این روزها کادر درمانی بیمارستان‌ها، بیشتر از هر شغل دیگری در معرض خطر کرونا هستند. اما آرایشگرها، بانکداران، کارگران ساختمانی و نگهبان‌های اماکن شلوغ، فروشندگان، رانندگان تاکسی و … نیز در معرض تهدید قرار دارند./ ایرنا

کرونا چه مشاغلی را بیشتر تهدید می‌کند؟

این روزها کادر درمانی بیمارستان‌ها، بیشتر از هر شغل دیگری در معرض خطر کرونا هستند.

اما آرایشگرها، بانکداران، کارگران ساختمانی و نگهبان‌های اماکن شلوغ، فروشندگان، رانندگان تاکسی و … نیز در معرض تهدید قرار دارند./ ایرنا