رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کسی برای ‎کرونا نسخه نپیچد.تنها مرجع تصمیم گیرنده،ستادملی مدیریت بیماری کروناست.

‏رییس‌جمهور ‎روحانی درجلسه دولت:کسی برای ‎کرونا نسخه نپیچد.تنها مرجع تصمیم گیرنده،ستادملی مدیریت بیماری کروناست. نه استاندار، نه فرماندار، نه وزارتخانه‌ای مرجع این تشخیص نیست. هر جااین ستادگفت تعطیل، تعطیل است؛ هر کجا گفت باز، باز است. مسؤولین باید به دستورالعمل به دقت توجه کنند.

‏رییس‌جمهور ‎روحانی درجلسه دولت:کسی برای ‎کرونا نسخه نپیچد.تنها مرجع تصمیم گیرنده،ستادملی مدیریت بیماری کروناست.

نه استاندار، نه فرماندار، نه وزارتخانه‌ای مرجع این تشخیص نیست. هر جااین ستادگفت تعطیل، تعطیل است؛ هر کجا گفت باز، باز است. مسؤولین باید به دستورالعمل به دقت توجه کنند.