رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیکاری ۳.۳ میلیون نفر در آمریکا بخاطر کرونا

بیکاری ۳.۳ میلیون نفر در آمریکا بخاطر کرونا کرونا در آمریکا منجر به بیکاری ۳.۳ میلیون نفر و‌ ثبت در فهرست دریافت مزایای افرادی شده است که کار خود را از دست داده‌اند براساس اعلام وزارت کار ، تعداد مطالبان جدید مزایا از ۲۸۱۰۰۰ هفته قبل به بیش از سه میلیون نفر به ۳.۲۸ میلیون […]

بیکاری ۳.۳ میلیون نفر در آمریکا بخاطر کرونا

کرونا در آمریکا منجر به بیکاری ۳.۳ میلیون نفر و‌ ثبت در فهرست دریافت مزایای افرادی شده است که کار خود را از دست داده‌اند

براساس اعلام وزارت کار ، تعداد مطالبان جدید مزایا از ۲۸۱۰۰۰ هفته قبل به بیش از سه میلیون نفر به ۳.۲۸ میلیون نفر رسید. این رقم بالاترین میزان گزارش شده تاکنون و بیش از چهار برابر بالاترین آمار قبلی( ۶۹۵۰۰۰ )در اکتبر ۱۹۸۲ است /گاردین