رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ شخصی حق خروج از شهر خود را ندارد

هیچ شخصی حق خروج از شهر خود را ندارد سردار «حسین اشتری» فرمانده ناجا: طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، قرار شد افرادی که در سفر هستند سریعا به شهر‌های خود باز گردند و سفر بعدی انجام نشود. همکاران من و دستگاه‌های ذیربط جاده‌ها را کنترل خواهند کرد. افرادی مجاز هستند که به شهرهای […]

هیچ شخصی حق خروج از شهر خود را ندارد

سردار «حسین اشتری» فرمانده ناجا: طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، قرار شد افرادی که در سفر هستند سریعا به شهر‌های خود باز گردند و سفر بعدی انجام نشود.

همکاران من و دستگاه‌های ذیربط جاده‌ها را کنترل خواهند کرد.

افرادی مجاز هستند که به شهرهای خود بازگردند اما هیچ شخصی اجازه خروج از شهر خود را نخواهد داشت./مهر