رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راه اندازی سامانه ثبت شکایت مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض‌الحسنه

راه اندازی سامانه ثبت شکایت مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض‌الحسنه افرادی که از حساب آنها بابت اقساط قرض الحسنه برداشتی انجام شده می‌توانند موضوع را برای پیگیری در سامانه cbi.ir/InstLoanComplaint/ILCForm.aspx درج کنند.

راه اندازی سامانه ثبت شکایت مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض‌الحسنه

افرادی که از حساب آنها بابت اقساط قرض الحسنه برداشتی انجام شده می‌توانند موضوع را برای پیگیری در سامانه cbi.ir/InstLoanComplaint/ILCForm.aspx درج کنند.