رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور حداقلی کارکنان تا ۲۰ فروردین تمدید شد.

حضور حداقلی کارکنان تا ۲۰ فروردین تمدید شد. با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا حضور کارکنان در محل کار، تا ۲۰ فروردین به صورت یک سوم خواهد بود./ شبکه خبر

حضور حداقلی کارکنان تا ۲۰ فروردین تمدید شد.

با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا حضور کارکنان در محل کار، تا ۲۰ فروردین به صورت یک سوم خواهد بود./ شبکه خبر