رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده نیروی انتظامی

قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده نیروی انتظامی دکتر نمکی خطاب به سردار اشتری: بدین وسیله از مدیریت بی نظیر حضرت عالی و کلیه عزیزان در نیروی انتظامی جهت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و به خصوص اجرای طرح کنترل ایاب و ذهاب و جلوگیری از تجمع در بوستانها در روز طبیعت در راستای پیشگیری از […]

قدردانی وزیر بهداشت از فرمانده نیروی انتظامی

دکتر نمکی خطاب به سردار اشتری: بدین وسیله از مدیریت بی نظیر حضرت عالی و کلیه عزیزان در نیروی انتظامی جهت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و به خصوص اجرای طرح کنترل ایاب و ذهاب و جلوگیری از تجمع در بوستانها در روز طبیعت در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا قدردانی می شود.