رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای افراد به اجبار بیکار شده در مشاغلی که مشمول بیمه بیکاری نبودند، پنج هزار میلیارد تومان اختصاص یافت

سخنگوی دولت: برای افراد به اجبار بیکار شده در مشاغلی که مشمول بیمه بیکاری نبودند، پنج هزار میلیارد تومان اختصاص یافت ربیعی: چهار میلیون تن اقلام مورد نیاز مصرفی کشور در بنادر و گمرک‌ها موجود هستند . / صدا وسیما

سخنگوی دولت: برای افراد به اجبار بیکار شده در مشاغلی که مشمول بیمه بیکاری نبودند، پنج هزار میلیارد تومان اختصاص یافت

ربیعی: چهار میلیون تن اقلام مورد نیاز مصرفی کشور در بنادر و گمرک‌ها موجود هستند . / صدا وسیما