رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تهدید فوتبال ایران توسط AFC!

تهدید فوتبال ایران توسط AFC! روز جمعه نامه‌ای از AFC به دست فدراسیون فوتبال رسیده که در آن تهدید شده در صورت اصرار بر انتخاب نبی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال و کنار گذاشته شدن ابراهیم شکوری از این پست، پرونده فوتبال ایران به کمیته انضباطی خواهد رفت و سرنوشت فوتبال ایران تعلیق خواهد بود!

تهدید فوتبال ایران توسط AFC!

روز جمعه نامه‌ای از AFC به دست فدراسیون فوتبال رسیده که در آن تهدید شده در صورت اصرار بر انتخاب نبی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال و کنار گذاشته شدن ابراهیم شکوری از این پست، پرونده فوتبال ایران به کمیته انضباطی خواهد رفت و سرنوشت فوتبال ایران تعلیق خواهد بود!