رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شایعه انجام ٨٠ هزار آزمایش کووید١٩ در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت شایعه انجام ٨٠ هزار آزمایش کووید١٩ در ایران را رد کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت شایعه انجام ٨٠ هزار آزمایش کووید١٩ در ایران را رد کرد.


جدیدترین خبرها