رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: به صدقه ترامپ نیاز نداریم، مانع فروش نفت ما نشود

ظریف: به صدقه ترامپ نیاز نداریم، مانع فروش نفت ما نشود وزیر امور خارجه ایران: ایران، غنی از منابع انسانی و طبیعی است. ما به صدقه دونالد ترامپ که مجبور به خرید دستگاه‌های تنفسی از همان منابعی که تحریم‌شان کرده است، نیازی نداریم. آنچه از او می‌خواهیم این است که مانع فروش نفت و دیگر […]

ظریف: به صدقه ترامپ نیاز نداریم، مانع فروش نفت ما نشود

وزیر امور خارجه ایران:

ایران، غنی از منابع انسانی و طبیعی است. ما به صدقه دونالد ترامپ که مجبور به خرید دستگاه‌های تنفسی از همان منابعی که تحریم‌شان کرده است، نیازی نداریم.

آنچه از او می‌خواهیم این است که مانع فروش نفت و دیگر تولیدات ایران و خرید نیازهایش و کسب و تولید درآمد نشود.