رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت سایت‌های آموزشی مورد استفاده دانشجویان در همه اپراتورها رایگان شد

اینترنت سایت‌های آموزشی مورد استفاده دانشجویان در همه اپراتورها رایگان شد معاون وزیر ارتباطات: از وزارت علوم درخواست کردیم لیست سایت‌های آموزشی دانشگاه‌ها را ارسال کنند تا به اپراتورها ابلاغ شود. از امروز اینترنت سایت‌های آموزشی مورد استفاده دانشجویان در همه اپراتورها، رایگان است.

اینترنت سایت‌های آموزشی مورد استفاده دانشجویان در همه اپراتورها رایگان شد

معاون وزیر ارتباطات:

از وزارت علوم درخواست کردیم لیست سایت‌های آموزشی دانشگاه‌ها را ارسال کنند تا به اپراتورها ابلاغ شود.

از امروز اینترنت سایت‌های آموزشی مورد استفاده دانشجویان در همه اپراتورها، رایگان است.