رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک سوم تهرانی‌ها گرفتار معاش روزانه هستند

یک سوم تهرانی‌ها گرفتار معاش روزانه هستند معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران: با نیمه تعطیل شدن شهر یک سوم مردم تهران گرفتار معاش روزانه‌اند و یک سوم هم نهایتاً تا یکی دو ماه دیگر دوام می‌آورند. اگر انتظار داریم مردم در خانه بمانند برای معیشت این جمعیت باید چاره اندیشی فوری شود. بر اساس […]

یک سوم تهرانی‌ها گرفتار معاش روزانه هستند

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران: با نیمه تعطیل شدن شهر یک سوم مردم تهران گرفتار معاش روزانه‌اند و یک سوم هم نهایتاً تا یکی دو ماه دیگر دوام می‌آورند.
اگر انتظار داریم مردم در خانه بمانند برای معیشت این جمعیت باید چاره اندیشی فوری شود. بر اساس نظرسنجی اخیر، غیر حقوق‌بگیران آسیب دیده‌ترین گروه معیشتی هستند.