رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جشنواره کن سرانجام تسلیم کرونا شد

جشنواره کن سرانجام تسلیم کرونا شد دبیر جشنواره کن با اعلام این‌که این رویداد سینمایی قطعا در سال ۲۰۲۰ برگزار نخواهد شد، از نمایش آثار پذیرفته در این جشنواره در سایر رویدادهای سینمایی خبر داد./ایسنا

جشنواره کن سرانجام تسلیم کرونا شد

دبیر جشنواره کن با اعلام این‌که این رویداد سینمایی قطعا در سال ۲۰۲۰ برگزار نخواهد شد، از نمایش آثار پذیرفته در این جشنواره در سایر رویدادهای سینمایی خبر داد./ایسنا