رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان دسترسی الکترونیکی بیمه‌گذاران به اطلاعات بیمه شخص‌ثالث

امکان دسترسی الکترونیکی بیمه‌گذاران به اطلاعات بیمه شخص‌ثالث رییس کل بیمه مرکزی: به منظور تسهیل دسترسی بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث به اطلاعات بیمه‌نامه‌های خود و ارائه خدمات بیمه‌ای به آنها بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه‌نامه، از ابتدای خردادماه سال جاری اقدامات لازم انجام شود./ ایرنا

امکان دسترسی الکترونیکی بیمه‌گذاران به اطلاعات بیمه شخص‌ثالث

رییس کل بیمه مرکزی:

به منظور تسهیل دسترسی بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث به اطلاعات بیمه‌نامه‌های خود و ارائه خدمات بیمه‌ای به آنها بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه‌نامه، از ابتدای خردادماه سال جاری اقدامات لازم انجام شود./ ایرنا