رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشخیص مردن یا زنده ماندن بیمار کرونایی از روی اسکن قلب

تشخیص مردن یا زنده ماندن بیمار کرونایی از روی اسکن قلب از روی قلب بیمار کرونایی می‌توان فهمید که آیا وی زنده می‌ماند یا می‌میرد. پزشکان در کالج پزشکی Sinai نیویورک از روی علائم ۱۱۰ بیمار کرونایی متوجه شدند که بزرگ شدن بطن قلب می‌تواند علامتی از وقوع مرگ در بیمار باشد

تشخیص مردن یا زنده ماندن بیمار کرونایی از روی اسکن قلب

از روی قلب بیمار کرونایی می‌توان فهمید که آیا وی زنده می‌ماند یا می‌میرد.

پزشکان در کالج پزشکی Sinai نیویورک از روی علائم ۱۱۰ بیمار کرونایی متوجه شدند که بزرگ شدن بطن قلب می‌تواند علامتی از وقوع مرگ در بیمار باشد