رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار طرح‌های زیرساختی تامین شود

روحانی: ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار طرح‌های زیرساختی تامین شود رییس جمهوری به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های زیرساختی کشور به ویژه در حوزه حمل و نقل تا پایان خرداد ماه تامین شود./ ایرنا

روحانی: ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار طرح‌های زیرساختی تامین شود

رییس جمهوری به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های زیرساختی کشور به ویژه در حوزه حمل و نقل تا پایان خرداد ماه تامین شود./ ایرنا