رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۰ خرداد آخرین مهلت برای ثبت نام وام ۱ میلیون تومانی

۱۰ خرداد آخرین مهلت برای ثبت نام وام ۱ میلیون تومانی سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا: ۱۰ خرداد ماه به عنوان آخرین مهلت برای ثبت نام وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده و این مهلت تمدید نمی‌شود.

۱۰ خرداد آخرین مهلت برای ثبت نام وام ۱ میلیون تومانی

سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا: ۱۰ خرداد ماه به عنوان آخرین مهلت برای ثبت نام وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده و این مهلت تمدید نمی‌شود.