رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوضاع افزایش هزینه‌ خانوارها در شهرها

اوضاع افزایش هزینه‌ خانوارها در شهرها گزارش‌های رسمی از این حکایت دارد که در اردیبهشت ماه امسال بیشترین افزایش هزینه برای خانوارهای هرمزگانی و کمترین برای آذربایجان غربی نسبت به سال گذشته ثبت شده است.

اوضاع افزایش هزینه‌ خانوارها در شهرها

گزارش‌های رسمی از این حکایت دارد که در اردیبهشت ماه امسال بیشترین افزایش هزینه برای خانوارهای هرمزگانی و کمترین برای آذربایجان غربی نسبت به سال گذشته ثبت شده است.