رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهمترین و تاثیرگذارترین فرد در فیسبوک و اینستاگرام چه کسی است؟

مهمترین و تاثیرگذارترین فرد در فیسبوک و اینستاگرام چه کسی است؟ مارک زاکربرگ مالک فیسبوک و اینستاگرام گفته که سلنا گومز با اینکه دیگر بیشترین فالور را در میان کاربران اینستاگرام ندارد اما مهمترین و تاثیرگذارترین فرد در فیسبوک و اینستاگرام هست

مهمترین و تاثیرگذارترین فرد در فیسبوک و اینستاگرام چه کسی است؟

مارک زاکربرگ مالک فیسبوک و اینستاگرام گفته که سلنا گومز با اینکه دیگر بیشترین فالور را در میان کاربران اینستاگرام ندارد اما مهمترین و تاثیرگذارترین فرد در فیسبوک و اینستاگرام هست