رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد ۲وزارتخانه برای حذف سهمیه‌های کنکور

پیشنهاد ۲وزارتخانه برای حذف سهمیه‌های کنکور سعیدرضا عاملی، دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی: حذف سهمیه‌های دانشگاهی می‌تواند با یک تعامل کارشناسی بین دبیرخانه شورای عالی انقلاب ومجلس انجام شود. درحال حاضر ۲وزارتخانه علوم و بهداشت لایحه‌ای برای حذف ۱۶سهیمه دانشگاهی به ماارائه کردند/باشگاه خبرنگاران جوان

پیشنهاد ۲وزارتخانه برای حذف سهمیه‌های کنکور

سعیدرضا عاملی، دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی:

حذف سهمیه‌های دانشگاهی می‌تواند با یک تعامل کارشناسی بین دبیرخانه شورای عالی انقلاب ومجلس انجام شود.

درحال حاضر ۲وزارتخانه علوم و بهداشت لایحه‌ای برای حذف ۱۶سهیمه دانشگاهی به ماارائه کردند/باشگاه خبرنگاران جوان