رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمهوری آذربایجان ۱۹ محکوم ایرانی را از مرز آستارا تحویل داد

جمهوری آذربایجان ۱۹ محکوم ایرانی را از مرز آستارا تحویل داد محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان: ۱۹ محکوم ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های جمهوری آذربایجان سپری می‌کردند، از طریق مرز آستارا به کشورمان انتقال یافتند. علت محکومیت این افراد، قاچاق مواد مخدر […]

جمهوری آذربایجان ۱۹ محکوم ایرانی را از مرز آستارا تحویل داد

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان:

۱۹ محکوم ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های جمهوری آذربایجان سپری می‌کردند، از طریق مرز آستارا به کشورمان انتقال یافتند.

علت محکومیت این افراد، قاچاق مواد مخدر بوده و در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان میان ایران و جمهوری آذربایجان، محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان های ایران بگذرانند.