رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مشخص شد

زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مشخص شد امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی : مهلت تسلیم همه اظهارنامه‌ها ۲ ماه افزایش یافته است. صاحبان مشاغل به جای پایان خرداد ماه هر سال امسال تا پایان مرداد ماه و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به جای پایان تیر ماه تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند […]

زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مشخص شد

امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی :

مهلت تسلیم همه اظهارنامه‌ها ۲ ماه افزایش یافته است.

صاحبان مشاغل به جای پایان خرداد ماه هر سال امسال تا پایان مرداد ماه و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به جای پایان تیر ماه تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم کنند.