رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرهنگی سخنگوی هیات رییسه مجلس یازدهم شد

فرهنگی سخنگوی هیات رییسه مجلس یازدهم شد محمدحسین فرهنگی به عنوان سخنگوی هیات رییسه در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد.

فرهنگی سخنگوی هیات رییسه مجلس یازدهم شد

محمدحسین فرهنگی به عنوان سخنگوی هیات رییسه در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد.