رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج قطار باری در مسیر قم – آپرین

خروج قطار باری در مسیر قم – آپرین ۱۰ واگن فلّه بر قطار باری در بلاک آپرین به بهرام از خط خارج و ٢ واگن باری کاملا واژگون شد. حدود ۴ کیلومتر از خط ریل آسیب دیده است.

خروج قطار باری در مسیر قم – آپرین

۱۰ واگن فلّه بر قطار باری در بلاک آپرین به بهرام از خط خارج و ٢ واگن باری کاملا واژگون شد.

حدود ۴ کیلومتر از خط ریل آسیب دیده است.