رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ساماندهی بانک‌های نظامی با ادغام بانک حکمت در سپه

آغاز ساماندهی بانک‌های نظامی با ادغام بانک حکمت در سپه بانک حکمت با هدف ساماندهی نظام بانکی به عنوان نخستین بانک نظامی امروز (شنبه) در بانک سپه ادغام شد. در گام بعدی قرار است چهار بانک و موسسه اعتباری انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر نیز فرایند ادغام را طی کنند./ ایرنا

آغاز ساماندهی بانک‌های نظامی با ادغام بانک حکمت در سپه

بانک حکمت با هدف ساماندهی نظام بانکی به عنوان نخستین بانک نظامی امروز (شنبه) در بانک سپه ادغام شد.

در گام بعدی قرار است چهار بانک و موسسه اعتباری انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر نیز فرایند ادغام را طی کنند./ ایرنا