رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرونده اعتراض به اعتبارنامه برخی منتخبان در مسیر شورای نگهبان است

پرونده اعتراض به اعتبارنامه برخی منتخبان در مسیر شورای نگهبان است قاضی زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نادران، نماینده تهران مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت منتخبانی که اعتبارنامه آنها مورد تصویب قرار نگرفته است، گفت: پرونده اعتراض به اعتبارنامه این افراد به شورای نگهبان می‌رود./ باشگاه خبرنگاران جوان

پرونده اعتراض به اعتبارنامه برخی منتخبان در مسیر شورای نگهبان است

قاضی زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نادران، نماینده تهران مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت منتخبانی که اعتبارنامه آنها مورد تصویب قرار نگرفته است، گفت: پرونده اعتراض به اعتبارنامه این افراد به شورای نگهبان می‌رود./ باشگاه خبرنگاران جوان