رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شفافیت آرا مطالبه مردم است و باید اجرا شود

شفافیت آرا مطالبه مردم است و باید اجرا شود ولی اسماعیلی نماینده مجلس: رایی که یک نماینده به طرح‌ها و لوایح می‌‌دهد باید شفاف باشد و این خواسته‌ بجا و بحقی است که مردم از نماینده خود در خانه ملت انتظار دارند. ‏در کل نمایندگان جز در موارد خاص امنیتی موضوع محرمانه‌ای برای مخفی‌کردن از […]

شفافیت آرا مطالبه مردم است و باید اجرا شود

ولی اسماعیلی نماینده مجلس:

رایی که یک نماینده به طرح‌ها و لوایح می‌‌دهد باید شفاف باشد و این خواسته‌ بجا و بحقی است که مردم از نماینده خود در خانه ملت انتظار دارند.

‏در کل نمایندگان جز در موارد خاص امنیتی موضوع محرمانه‌ای برای مخفی‌کردن از مردم ندارند؛ ⁧شفافیت آرا⁩ مطالبه مردم است و باید اجرا شود.