رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نجفی فرجام خواهی کرد/ احتمال ارجاع پرونده شهردار اسبق به بخش اصراری دیوان عالی

نجفی فرجام خواهی کرد/ احتمال ارجاع پرونده شهردار اسبق به بخش اصراری دیوان عالی گودرزی وکیل محمد علی نجفی : فرجام‌خواهی‌مان را به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تقدیم کرده ایم و اگر در نظر این شعبه نقصی نباشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. در صورتی که پرونده به شعبات کیفری بازنگردد […]

نجفی فرجام خواهی کرد/ احتمال ارجاع پرونده شهردار اسبق به بخش اصراری دیوان عالی

گودرزی وکیل محمد علی نجفی :

فرجام‌خواهی‌مان را به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تقدیم کرده ایم و اگر در نظر این شعبه نقصی نباشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

در صورتی که پرونده به شعبات کیفری بازنگردد این پرونده در بخش اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد تا نظر جامع همه قضات کیفری دیوان عالی کشور را در مورد این پرونده داشته باشد.