رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش سوزی در بوستان ولایت تهران

آتش سوزی در بوستان ولایت تهران سخنگوی آتش نشانی تهران: آتش سوزی مربوط به فضای سبز پشت بوستان است. آتش نشانان در محل حاضر هستند و آتش تحت کنترل است. گفتنی است؛ هزار متر از علف ‌های هرز حاشیه بوستان مورد حریق قرار گرفته است.

آتش سوزی در بوستان ولایت تهران

سخنگوی آتش نشانی تهران:
آتش سوزی مربوط به فضای سبز پشت بوستان است.
آتش نشانان در محل حاضر هستند و آتش تحت کنترل است.
گفتنی است؛ هزار متر از علف ‌های هرز حاشیه بوستان مورد حریق قرار گرفته است.