رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خاموشی یک ساعته برج میلاد در شب رحلت امام خمینی (ره)

خاموشی یک ساعته برج میلاد در شب رحلت امام خمینی (ره) امام خمینی (ره) در ساعت ۲۲:۲۰ دقیقه ۱۳ خرداد ماه سال ۱۳۶۸ چشم از دنیا فرو بستند و به همین مناسبت چراغ های برج میلاد در این زمان خاموش می‌شود./ایرنا

خاموشی یک ساعته برج میلاد در شب رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) در ساعت ۲۲:۲۰ دقیقه ۱۳ خرداد ماه سال ۱۳۶۸ چشم از دنیا فرو بستند و به همین مناسبت چراغ های برج میلاد در این زمان خاموش می‌شود./ایرنا