رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوریان به عنوان نماینده رسمی فدراسیون کشتی معرفی شد

سوریان به عنوان نماینده رسمی فدراسیون کشتی معرفی شد فدراسیون کشتی ایران با توجه به سوابق ارزشمند قهرمانی حمید سوریان در رقابت های المپیک و جهان، وی را به عنوان نماینده رسمی کشورمان برای حضور در انتخابات هیأت رئیسه به اتحادیه جهانی کشتی معرفی کرد.

سوریان به عنوان نماینده رسمی فدراسیون کشتی معرفی شد

فدراسیون کشتی ایران با توجه به سوابق ارزشمند قهرمانی حمید سوریان در رقابت های المپیک و جهان، وی را به عنوان نماینده رسمی کشورمان برای حضور در انتخابات هیأت رئیسه به اتحادیه جهانی کشتی معرفی کرد.