رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصرف برق در ایران از دنیا جلو زد

مصرف برق در ایران از دنیا جلو زد مصرف روزانه برق کشور روز گذشته در حالی از مرز ۵۳ هزار مگاوات گذشت که طبق گفته سخنگوی صنعت برق کشور میزان مصرف جهانی آن به شدت کاهش یافته است.

مصرف برق در ایران از دنیا جلو زد

مصرف روزانه برق کشور روز گذشته در حالی از مرز ۵۳ هزار مگاوات گذشت که طبق گفته سخنگوی صنعت برق کشور میزان مصرف جهانی آن به شدت کاهش یافته است.