رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنگ خطر کرونا در بوشهر به صدا درآمد

زنگ خطر کرونا در بوشهر به صدا درآمد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از افزایش بیماران کرونایی استان خبر داد و گفت:باتوجه به روند افزایشی ابتلا به ویروس کرونا در این استان ایزوله کردن بیماران کرونایی ضروری است.

زنگ خطر کرونا در بوشهر به صدا درآمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از افزایش بیماران کرونایی استان خبر داد و گفت:باتوجه به روند افزایشی ابتلا به ویروس کرونا در این استان ایزوله کردن بیماران کرونایی ضروری است.